CÔNG TY TNHH TM & TBYT TÂM QUANG là đơn vị phân phối thiết bị y tế, mỹ phẩm, dược mỹ phẩm, thực phẩm chức năng với các dòng sản phẩm thương hiệu cao cấp Việt Nam và nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài tại các thị trường mỹ phẩm Hàn, Nhật và Châu Âu.

Với chương trình Thành Viên, chúng tôi mong muốn các bạn cùng tham gia với chúng tôi trong việc giới thiệu đến người dùng những sản phẩm của Tâm Quang phân phối với mô hình chia sẻ doanh thu.

Trước khi tham gia hệ thống các đối tác vui lòng tham khảo chính sách hợp tác và thanh toán của chúng tôi dưới đây.

1. Nội dung và mục đích

Chương trình Thành Viên áp dụng cho các Publisher (người làm nội dung, quảng bá thương hiệu và sản phẩm), đã đăng ký tài khoản thành viên trên tamquang.vn và được chấp nhận. Thành viên nhận được 1 khoản hoa hồng tương ứng khi chia sẻ sản phẩm trên trang web https://tamquang.vn thông qua việc trích dẫn đường linh (url) trên trang web, trang mạng xã hội và công cụ trực tuyến khác của Publisher.

Chính sách này quy định về việc hợp tác và thanh toán doanh thu chia sẻ giữa Tâm Quang và đối tác (Publisher). Chính sách có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Chương trình Thành Viên không áp dụng cho việc giới thiệu thành viên hay các hình thức giới thiệu bán hàng khác ngoài kênh online của chúng tôi.

2. Các hình thức doanh thu

2.1. Doanh thu trang mạng Điện tử [TMĐT]

  • Giá trị hàng hoá: Là giá trị hàng hoá mà Người Mua Hàng trả cho Tâm Quang không bao gồm chi phí phát sinh của việc mua bán hàng như phí vận chuyển, thanh toán, thuế.
  • Tỷ lệ chia sẻ: Là tỷ lệ chia sẻ (%) của giá trị đơn hàng trên tamquang. Tỷ lệ này được áp dụng đồng loạt cho tất cả các sản phẩm là 05% trên giá trị đơn hàng. Tỷ lệ này được cập nhật đầu mỗi tháng và được thông báo trên website của Tâm Quang.
  • Doanh thu TMĐT đối tác hưởng = Tổng tất cả (Giá trị hàng hoá x Tỷ lệ chia sẻ)
    Chi tiết thông tin tỷ lệ chia sẻ được cập nhật trên “Trang thành viên”.

3. Quy định về Đối soát và Thanh toán

Việc đối soát nhằm mục tiêu xác thực đơn hàng thành công thực tế mà Tâm Quang nhận được sau khi đã loại trừ các đơn hàng bị hủy, đơn hàng giao không thành công và đơn hàng gian lận hoặc các đơn hàng chưa có đối soát tài chính.

Trong đó:

  • Tháng T0 được hiểu là tháng phát sinh doanh thu của Publisher trên tamquang.vn. Tính từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của tháng T0.
  • Tháng T1 là thời gian thực hiện các hoạt động đối soát và thanh toán giữa 02 bên.
  • Ngày 10 tháng T1: tamquang.vntiến hành cập nhật trạng thái đơn hàng, thực hiện đối soát doanh thu phát sinh của tháng T0.

Ví dụ: Tháng 8/2022, Publisher quảng bá chiến dịch tamquang.vn. Ngày 10/9/2022, tamquang.vn sẽ tiến hành cập nhật doanh thu phát sinh và đối soát với phía nhà cung cấp tamquang.vn của tháng 5.

  • Ngày 15 tháng T1: tamquang.vn thanh toán 100% hoa hồng thực tế của tháng T0 sau khi đã đối soát và xác nhận của đối tác.

Ví dụ: Đến ngày 15/9/2018, tamquang.vn tiến hành thanh toán 100% hoa hồng thực tế của tháng 5 cho các đối tác.

Trong trường hợp đến ngày 10 tháng T1 chưa có số liệu đối soát chính thức, tamquang.vn sẽ:

– Thông báo cho đối tác biết trong vòng 02 (hai) ngày làm việc, và

– Tiến hành thanh toán hoa hồng theo 2 đợt:

Đợt 1: Thanh toán trước 50% – 80% doanh thu phát sinh tháng T0 vào ngày 15 tháng T1.

Đợt 2: Thanh toán phần còn lại vào kỳ thanh toán kế tiếp gần nhất.

Lưu ý: Nếu những ngày thuộc chu kỳ đối soát, thanh toán trùng vào ngày nghỉ/ ngày lễ sẽ việc thanh toán, đối soát sẽ được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ.

3.1. Quy định về đối soát

– Chu kỳ đối soát với các Publisher được tiến hành theo tháng. Số liệu được tính từ 00h00 ngày đần tiên đến 23h59 ngày cuối cùng của tháng phát sinh doanh thu.

– Biên bản đối soát: Căn cứ trên số liệu tamquang.vn thống nhất số liệu với Advertiser được cập nhật trên hệ thống.

– Vào ngày mùng 10 tháng T1, tamquang.vn sẽ gửi Biên bản đối soát cho Publisher thông báo kết quả thực hiện được trong tháng T0.

3.2. Quy định về thanh toán

– Vào ngày 10 đến ngày 15 hàng tháng, tamquang.vn sẽ tiến hành thủ tục đối soát và thanh toán cho Publisher.

– Để thanh toán, doanh thu của Publisher chỉ cần đạt tối thiểu hạn mức 200.000 VNĐ/1 kỳ thanh toán. tamquang.vn sẽ cộng dồn vào tháng tiếp theo nếu chưa đủ hạn mức thanh toán.

– Doanh thu thực nhận của Publisher bằng 100% doanh thu trong tháng trừ đi các khoản thanh toán tạm (nếu có), thuế thu nhập cá nhân và các khoản giảm trừ khác (nếu có).

– Hình thức thanh toán: Thanh toán qua Tài khoản ngân hàng/ATM. tamquang.vn miễn phí toàn bộ chi chí chuyển tiền cho các Publisher.

– Cập nhật thông tin: Publisher thực hiện cập nhật thông tin thanh toán trước ngày 10 hàng tháng, mọi trường hợp không cập nhật thông tin thanh toán, hoặc cập nhật không đúng quy định, thanh toán tự động được cộng dồn sang tháng kế tiếp.

4. Tâm Quang trên các sàn Thương mại điện tử

tamquang.vn hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của tamquang.vn , và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ qua số hotline 0886.7227.95 hoặc email: [email protected]

Ban quản trị Tâm Quang / tamquang.vn./.


Top Sản Phẩm Bán Chạy!